Restauratie schouw in brèche de Waulsort

Restauratie schouw in brèche de Waulsort, Antwerpen 2013.

Verlijmen van gebroken delen – zwarte marmer Noir de Mazy. Verlijmen van loszittende delen. Zachte reiniging van de volledige schouw.

Opdracht in eigen aanneming. Privé-woning.